Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ

Αγαπητέ πελάτη,

Με το κλείσιμο της συμφωνίας για την ενοικίαση ενός τροχόσπιτου, οι ακόλουθοι όροι και συμφωνίες όπως γίνονται συναποδεκτοί, είναι το περιεχόμενο του συμβολαίου μεταξύ της Crete Camper – σταθμός ενοικίασης – στο εφεξής καλούμενου <<εκμισθωτής>> και εσάς.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

1. Εφαρμόσιμος νόμος, θέση του πελάτη, περιεχόμενο της συμφωνίας

1.1 Το αντικείμενο της συμφωνίας είναι αποκλειστικά η ενοικίαση τροχόσπιτου. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία ταξιδιωτική υπηρεσία και, ειδικότερα, καθόλου ταξιδιωτικές υπηρεσίες, στο σύνολο τους.

1.2 Σε περίπτωση ενοικίασης επέρχεται συμφωνία μεταξύ του μισθωτή και του/των εκμισθωτή (των), υποκείμενη στον Ελληνικό νόμο, αρχικά αφορώντας τις παροχές της συμφωνίας και με μια βοηθητική ιδιότητα τους νόμιμους κανονισμούς σε συμφωνίες ενοικίασης.

1.3 Οι νόμιμες παροχές σε συμβόλαια πακέτων διακοπών, ειδικότερα Ελληνικός Αστικός Κώδικας, δεν εφαρμόζονται άμεσα ή έμμεσα στο συμβόλαιο. Ο ενοικιαστής οργανώνει το ταξίδι του μόνος του και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη χρήση του οχήματος.

1.4 Η πλήρης συμπλήρωση και υπογραφή της αναφοράς παραλαβής και επιστροφής από τον ενοικιαστή και τον σταθμό παραλαβής είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος αυτού του συμβολαίου.

2. Ελάχιστη ηλικία, μέγιστη ηλικία και άδεια οδήγησης

Ο ενοικιαστής και οι οδηγοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Η μέγιστη ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι έως 75 ετών. Για όλα τα μοντέλα απαιτείται άδεια οδήγησης κλάσης Β, καθώς δεν υπερβαίνουν τα 3500 κιλά. Οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την άδεια οδήγησης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

3. Χρεώσεις ενοικιάσεως, ασφάλεια

3.1 Οι χρεώσεις ενοικιάσεως βασίζονται στον τιμοκατάλογο ο οποίος είναι έγκυρος τη μέρα της συμφωνίας εκτός αν έχει συμφωνηθεί ειδική τιμή, και το συμβόλαιο χρέωσης δεν βασίζεται σε λάθος. Κάθε μέρα χρεώνεται σύμφωνα με την εποχή στην οποία εμπίπτει.

3.2 Οι χρεώσεις ενοικίασης περιλαμβάνουν: Πλήρη κάλυψη με μέγιστο υπερβάλλον ποσόν τα 1.000 Ευρώ. Κάλυψη ευθύνης προς τρίτα μέρη με απεριόριστη κάλυψη για φθορά ή κλοπή ιδιοκτησίας, για τραυματισμό, απεριόριστα χιλιόμετρα, συντήρηση και επισκευές ελαστικών, απαραίτητα κατά την περίοδο ενοικίασης, εφόσον δεν βρεθούν κακομεταχειρισμένα. Καύσιμα και άλλα τρέχοντα έξοδα καλύπτονται από τον ενοικιαστή

3.3 Το όχημα θα παραδοθεί από τον ενοικιαστή στο ίδιο ποσοστό καυσίμων που ήταν την ημέρα παραλαβής. Ειδάλλως, θα υπάρξει χρέωση 15 Ευρώ, συν 1 Ευρώ για κάθε λίτρο που θα χρειαστεί για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Το ποσοστό αναγράφεται στο συμφωνητικό ενοικίασης.

3.4 Η ημερήσια χρέωση γίνεται επί 24ώρου βάσεως. Οι χρεώσεις ενοικίασης ισχύουν από την ώρα παραλαβής του οχήματος μέχρι την επιστροφή του στο σταθμό από τον οποίο παρελήφθη. Πρόστιμο 25 Ευρώ επιβάλλεται για κάθε ώρα μετά την λήξη του συμβολαίου και της ώρας που θα παραδοθεί (το μεγαλύτερο πρόστιμο είναι ημερήσια χρέωση ενοικίασης) και θα σας παραδώσουμε τις όποιες συνέπειες προήλθαν από άλλους ενοικιαστές, λόγω καθυστέρησης παράδοσης του οχήματος. Γενικά, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επ’ αορίστου αναμίσθωση του οχήματος εάν συνεχιστεί η χρήση του. Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται στις 13:00 στον σταθμό μας. Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να παραλάβει το όχημα σε διαφορετικό μέρος η ώρα παραλαβής θα αλλάξει ανάλογα το σημείο. Η παράδοση του οχήματος γίνεται μέχρι τις 10:00 στο σταθμό μας και νωρίτερα αν ο πελάτης επιλέξει να γίνει σε διαφορετικό μέρος.

3.5 Εάν το όχημα επιστραφεί πριν την λήξη του συμβολαίου, η χρέωση θα διεκπεραιωθεί κανονικά εκτός εάν και ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο. Ανάλογα τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης σε συγκεκριμένες εποχές παρατηρούνται απόλυτα.

3.6 Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, χρεώσεις και πρόστιμα που χρεώνονται στον εκμισθωτή όσον αφορά τη χρέωση του οχήματος, εκτός αν προκληθούν από λάθος του εκμισθωτή.

4. Κράτηση, ακύρωση και αναμίσθωση

4.1 Οι κρατήσεις των οχημάτων είναι δεσμευτικές μόνο έπειτα από γραπτή επιβεβαίωση του εκμισθωτή και αποκλειστικά για ομάδες οχημάτων, όχι για μοντέλα οχημάτων.

4.2 Μετά την γραπτή επιβεβαίωση της κράτησης, πρέπει να γίνει μια αρχική πληρωμή 30% του συνολικού κόστους ενοικίασης μέσω τραπεζικής κατάθεσης μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Τότε η κράτηση είναι δεσμευτική και από τις δύο πλευρές. Εάν η πληρωμή δεν γίνει εντός του χρονικού ορίου ο εκμισθωτής δεν είναι υπόχρεος στην συμφωνία. Το υπόλοιπο ποσόν της χρέωσης πρέπει να εξοφληθεί την ημέρα ενοικίασης.

4.3 Εάν ο μισθωτής αποσυρθεί από την δεσμευτική κράτηση, ισχύουν οι παρακάτω εισφορές ακύρωσης:

α) Μέχρι 60 ημέρες πριν την εκκίνηση του ταξιδιού δεν υπάρχουν εισφορές ακύρωσης.

β) Από την 59η έως την 15η ημέρα πριν την εκκίνηση του ταξιδιού το 50% του κόστους ενοικίασης.

γ) Από την 14η ημέρα πριν την εκκίνηση του ταξιδιού το 80% του κόστους ενοικίασης.

δ) Την ημέρα της εκκίνησης του ταξιδιού το 95% του κόστους ενοικίασης.

4.4 Η κράτηση επιβεβαίωσης στον εκμισθωτή μπορεί να ξαναγίνει από τον μισθωτή μέσα σε 30 ημέρες πριν την συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της περιόδου ενοικιάσεως, δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες. Οποιαδήποτε εισφορά ακύρωσης υπολογίζεται πάντα σύμφωνα με βάση την πρώτη επιβεβαιωμένη κράτηση. Επανενοικιάσεις αργότερα, αν είναι εφικτό επιτρέπονται ακολουθώντας τη χρέωση ακύρωσης σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου 4.3 και μεταγενέστερη επανενοικίαση.

5. Συνθήκες πληρωμής, εγγύηση

5.1 Η εγγύηση των 1.000 Ευρώ συλλέγεται την ημέρα ενοικίασης σε μετρητά ή με προέγκριση πιστωτικής κάρτας.

5.2 Η εγγύηση επιστρέφεται με την επιστροφή του οχήματος στην πρέπουσα κατάσταση και μετά την τιμολόγηση από την Crete Camper σταθμός ενοικίασης.

5.3 Εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει τις χρεωστικές του υποχρεώσεις, χρεώνεται τόκος στις καθυστερήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες θεσπισμένους κανονισμούς. Ο μισθωτής μπορεί να προμηθεύσει στοιχεία πρόκλησης ζημιών από καθυστερήσεις.

6 Υπευθυνότητα, πλήρη κάλυψη ασφάλειας

6.1 Εάν χαθεί ή καταστραφεί, ή η συμφωνία αθετηθεί, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος κάτω από τους κανονισμούς που αφορούν την υπευθυνότητα.

6.2 Οι συμβαλλόμενοι, μισθωτής(ες) και εκμισθωτής, αποποιούνται της ευθύνης που εμπίπτει στο πεδίο στρατηγικής της ασφαλιστικής εταιρείας όσον αφορά υπέρβαση των 1.000 Ευρώ. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για φθορά μέσα στο πλαίσιο της αθέτησης της ευθύνης εάν αυτός/αυτή ή οι πράκτορες τους δεν έχουν προξενήσει ζημιά από αμέλεια η πρόθεση. Ο ενοικιαστής είναι επίσης υπεύθυνος για την ζημιά εάν:

α) δεν ενημερώσει για την ζημιά την εταιρία ενοικίασης, μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, ή εάν υποβάλλει ατελή ή λανθασμένη φόρμα ενημέρωσης όπως απαιτείται από τον εκμισθωτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.

β) δεν σταματήσει μετά από το ατύχημα, δεν αναφέρει το ατύχημα στην αστυνομία ή έχει δώσει λανθασμένες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνθήκες του ατυχήματος, στην έκταση που να είναι βλαβερά για το νόμιμο συμφέρον της εταιρείας ώστε να εξακριβωθούν οι λεπτομέρειες των ζημιών, και αυτή η αθέτηση δεν οφείλεται είτε σε πρόθεση σε αμέλεια. Σε περίπτωση αθέτησης του καθήκοντος αυτούς λόγω αμέλειας η αποποίηση ευθύνης παραμένει σε ισχύ καθώς τέτοιου είδους υποχρεώσεις επηρεάζουν αρνητικά την έκταση της υπευθυνότητας της ασφάλειας από τον ασφαλιστή της ενοικιάστριας εταιρείας και την εξακρίβωση των ζημιών.

6.3 Η αποποίηση της ευθύνης αφορά την περίοδο της ενοικίασης.

6.4 Ο ενοικιαστής και οι πληρεξούσιοι του/της είναι προσωπικά υπεύθυνοι για παραβάσεις τροχαίας και αθέτηση των κανονισμών. Η εταιρεία ενοικίασης εξαιρείται της ευθύνης για οποιαδήποτε χρέη και πρόστιμα επιβληθούν.

6.5 Ζημιά στα φρένα, δίσκους-πλατό-ρουλεμάν, μηχανικές φθορές, ζημιές στα έπιπλα/ηλεκτρικές συσκευές του εσωτερικού του οχήματος και ζημιές από θραύση δεν θεωρούνται ζημιές ατυχήματος και δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία.

6.6 Οι κανονισμοί αναφέρονται στον εξουσιοδοτημένο οδηγό, καθώς και στον εκμισθωτή. Η συμφωνημένη στο συμβόλαιο αθέτηση ευθύνης δεν αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένους οδηγούς του οχήματος.

7. Καταγραφή επιστροφής, αναφορά λαθών

7.1 Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος να επιστρέψει το όχημα στην κατάσταση που περιγράφεται στο συμβόλαιο/

7.2 Ο ενοικιαστής πρέπει να αναφέρει στο σταθμό ενοικίασης οποιοιδήποτε σφάλμα στο όχημα ή στα εξαρτήματα του, τα οποία βρέθηκαν αμέσως μετά την εκκίνηση της περιόδου ενοικιάσεως.

7.3 Ο ενοικιαστής δεν μπορεί να κάνει καμία διεκδίκηση εάν οι παραπάνω αναφορές ζημιών δεν είναι καταγεγραμμένες λεπτομερώς στην κατάσταση ελέγχου επιστροφής.

8. Διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος

8.1 Σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής, φωτιάς ή καταστροφής προκληθείσας από κακόβουλες ενέργειες ή άλλη ζημιά, ο ενοικιαστής απαιτείται να αναφέρει το γεγονός αμέσως στην αστυνομία. Διεκδικήσεις του αντίθετου μέρους δεν πρέπει να αναγνωρίζονται.

8.2 Ακόμα, ο ενοικιαστής απαιτείται να ενημερώσει την εταιρεία ενοικίασης για το ατύχημα χωρίς καμία καθυστέρηση. Πρέπει επίσης να πληροφορήσει την εταιρεία ενοικίασης με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί για τις συνθήκες του ατυχήματος, μαζί με τα έγγραφα του οχήματος έτσι ώστε και η εταιρεία να μπορέσει να εκπληρώσει την υποχρέωση να αναφέρει το ατύχημα στον ασφαλιστή της μέσα σε μια εβδομάδα από την ημέρα του ατυχήματος.

9. Επισκευές

9.1 Ο ενοικιαστής μπορεί να επιτρέψει επισκευές απαραίτητες για την ασφάλεια τόσο μηχανολογικά όσο και στο στον δρόμο, του οχήματος, μέχρι την αξία των 150 Ευρώ χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση.

9.2 Τα χρήματα επισκευής θα επιστραφούν από την ενοικιάστρια εταιρεία εφόσον παρουσιαστούν γνήσιες αποδείξεις καθώς και τα αντικατασταθέντα κομμάτια και εφόσον ο ενοικιαστής δεν είναι υπεύθυνος για την ζημιά (βλέπε υποπαράγραφο 6).

9.3 Ζημιές προϋπάρχουσες της περαίωσης του συμβολαίου ενοικιάσεως και για τις οποίες η ενοικιάστρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη, δεν θα αναγνωρίζονται.

9.4 Ο μισθωτής είναι ελεύθερος να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι καμία ζημιά η ελαφριάς μορφής ζημιά έχει προκληθεί

10. Εξουσιοδοτημένοι οδηγοί

10.1 Το όχημα μπορεί να οδηγείται μόνο από τον/την ενοικιαστή/ενοικιάστρια και τους οδηγούς οι οποίοι θα αναφέρονται ονομαστικά στο συμβόλαιο, εφόσον έχουν την νόμιμη ηλικία οδήγησης και έχουν στην κατοχή τους την απαραίτητη άδεια οδήγησης που εμπίπτει στους όρους της υποπαραγράφου 2.

10.2 Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ατόμων στα οποία επιτρέπει να οδηγούν το όχημα, συμπεριλαμβανομένης και μικρής χρονικής περιόδου, και να ενημερώνει την εταιρεία ενοικίασης. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του κάθε οδηγού, συμπεριλαμβανομένων και των δικών του/της πράξεων.

11. Απαγορευμένη χρήση

11.1 Ο ενοικιαστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όχημα για να πάρει μέρος σε οποιοδήποτε αυτοκινούμενο σπορ, γεγονός ή τεστ οχήματος, να μεταφέρει εύφλεκτα, δηλητηριώδη ή άλλα επικίνδυνα υλικά, να εκτελεί παραγγελίες ή άλλα αδικήματα, ακόμα και αν αυτά τιμωρούνται μόνο από τον τοπικό νόμο του μέρους που διαπράττονται, για υπεκμίσθωση, για άλλες χρήσεις πέρα από αυτές που ορίζει το συμβόλαιο ενοικίασης, ιδιαίτερα σε μέρος που δεν ενδείκνυται για οδήγηση.

11.2 Το όχημα πρέπει να έχει προσεκτικό χειρισμό, και να χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και να είναι δεόντως κλειδωμένο. Οι κανονισμοί που σχετίζονται με την χρήση καθώς και οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα διαστήματα συντήρησης να τηρούνται επακριβώς. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει να κάνει συνεχείς ελέγχους για να διαπιστώνει ότι το όχημα είναι σε καλή κατάσταση οδήγησης.

11.3 Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

12. Απαγόρευση καπνίσματος

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο εσωτερικό χώρο του οχήματος.

13. Συλλογή, επιστροφή του οχήματος

13.1 Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πάρει μέρος σε μια διεξοδική εισαγωγή στο όχημα από τους ειδικούς μας στο σταθμό συνάθροισης πριν την εκκίνηση του ταξιδιού, και να ακολουθήσει τις διαδικασίες επιστροφής μαζί με τους υπαλλήλους του σταθμού ενοικίασης.

13.2 Συλλογή: Δευτέρα – Κυριακή από 08:00 έως 20:00. Για συλλογή ή επιστροφή του οχήματος από 20:00 έως 08:00 θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 40 Ευρώ. Πριν από την επιστροφή του οχήματος, πρέπει να καθαριστεί από τον ενοικιαστή. Εάν δε καθαριστεί ανάλογα, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί 50 Ευρώ. Η τουαλέτα πρέπει να έχει αδειάσει και να έχει καθαριστεί, εάν δεν είναι καθαρή ο ενοικιαστής θα χρεωθεί 80 Ευρώ. Η επιστροφή του οχήματος επιβεβαιώνεται με υπογραφή στην αναφορά επιστροφής.

13.3 Ο σταθμός ενοικίασης μπορεί να παρακρατήσει το όχημα μέχρι η εισαγωγή σε αυτό να έχει ολοκληρωθεί. Οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύψουν από καθυστερήσεις στη συλλογή επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

14. Αντικατάσταση οχήματος

Εάν το συμφωνηθέν όχημα δεν υπάρχει στο σταθμό ενοικίασης, ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει ένα όχημα παρομοίου μεγέθους και παρόμοιου εξοπλισμού, ή ένα μεγαλύτερο όχημα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιβαρύνει τον πελάτη πρόσθετη χρέωση. Εάν διατίθεται μικρότερο όχημα και είναι αποδεκτό από τον ενοικιαστή, η χρέωση μεταξύ των δύο οχημάτων θα διευθετηθεί ανάλογα. Εάν προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις από τη διάθεση μεγαλύτερου οχήματος, όπως φέρυ μπωτ και χρεώσεις διοδίων, αυτές πληρώνονται από τον ενοικιαστή.

15. Ταξιδεύοντας εκτός Κρήτης

Ταξιδεύοντας με τα οχήματα εκτός Κρήτης απαγορεύεται εκτός και εάν υπάρχει συμφωνία με τον εκμισθωτή

16. Περιορισμοί ευθυνών

Η ευθύνη για υλικές ατέλειες, αποζημιώσεις και διεκδικήσεις μείωσης του κόστους ενοικίασης περιορίζονται σε όχι πάνω από το 10% του συνολικού κόστους ενοικίασης.

17. Ημερομηνία αποκλεισμού, νομοθεσία περιορισμών

17.1 Διεκδικήσεις οφειλόμενες σε μη εκπλήρωση του ενοικιοστασίου σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου πρέπει να γίνουν γραπτές από τον ενοικιαστή μέσα σε ένα μήνα μετά την επιστροφή του οχήματος στον σταθμό ενοικίασης, όπως δηλώνεται και στο συμβόλαιο. Μετά την λήξη αυτής της χρονικής περιόδου, οι διεκδικήσεις μπορούν να υποστηριχθούν εάν η αποτυχία τήρησης της ημερομηνίας δεν βασίζεται σε λάθος.

17.2 Διεκδικήσεις συμβολαίου από τον ενοικιαστή, ακόμα και αυτές που προκύπτουν από την αθέτηση των προ συμβολαίου, μετά συμβολαίου και περιστασιακές υποχρεώσεις από τον εκμισθωτή, υπόκεινται στη νομοθεσία των περιορισμών μέσα σε έξι μήνες μετά την επιστροφή του οχήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Εάν ο ενοικιαστής έχει ισχυρισθεί τέτοιες διεκδικήσεις, η επιβεβλημένη περίοδος περιορίζεται στην ημέρα στην οποία ο εκμισθωτής απορρίπτει τους γραπτούς ισχυρισμούς.

17.3 Η ανάθεση των ισχυρισμών από την συμφωνία ενοικίασης σε τρίτα μέρη, ακόμα σε συζύγους και συνεπιβάτες, δεν περιλαμβάνεται όπως οι ισχυρισμοί του ίδιου του ενοικιαστή.

18 Αποθήκευση και καταγραφή προσωπικών στοιχείων

18.1 Ο ενοικιαστής συναινεί στο γεγονός ότι η εταιρεία Crete Camper αποθηκεύει τα προσωπικά του στοιχεία.

18.2 Ο εκμισθωτής μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες μέσω του κεντρικού συστήματος σε τρίτα μέρη εάν έχει δικαιολογημένο συμφέρον, εάν οι δοθείσες πληροφορίες είναι ανακριβείς σε σημαντικά σημεία ή εάν το νοικιασμένο όχημα δεν επιστραφεί μέσα σε 24 ώρες από την λήξη της ημερομηνίας ενοικιάσεως (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε συμφωνημένων χρονικών παρατάσεων) ή διεκδικήσεις από τον ενοικιαστή που πρέπει να υποστηριχθούν από διαδικασίες νόμιμων μέσων. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες μπορούν να διατεθούν σε όλες τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την πάταξη παραβιάσεων και αδικημάτων εάν ο ενοικιαστής έχει συμπεριφερθεί ανάρμοστα ή εάν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό αφορά, για παράδειγμα στην παροχή ανακριβών πληροφοριών για την ενοικίαση, παρουσίαση διαφορετικών προσωπικών εγγράφων ή η αναφορά αυτών σαν χαμένα, αποτυχία επιστροφής του οχήματος, μη ειδοποίηση τεχνικού λάθους, τροχαίων παραβάσεων και των όμοιων αυτών.

19. Μέρος δικαιοδοσίας

Για όλες τις διαμάχες που μπορεί να προκύψουν από τη συμφωνία αυτή, χώρος υπεύθυνος για την δικαιοδοσία ορίζεται το επίσημα κατοχυρωμένο γραφείο του εκμισθωτή, δεδομένου ότι ο ενοικιαστής δεν έχει γενικό μέρος δικαιοδοσίας στη χώρα ή μετά το πέρας της συμφωνίας μεταφέρει τον τόπο κατοικίας του στο εξωτερικό, ή το μέρος που κατοικεί να μην είναι γνωστό την ώρα του αδικήματος, εάν ο ενοικιαστής είναι έμπορος ή πρόσωπο σαν αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 38. (Ελληνικός Αστικός Κώδικας).

20. Τελικές παροχές

Όλες οι συμφωνίες πρέπει να είναι γραπτές. Σε περίπτωση που κάποια μεμονωμένη παροχή αυτού του συμβολαίου είναι ή γίνει, άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, η ισχύς των υπολοίπων παροχών δεν επηρεάζεται. Οποιεσδήποτε άκυρες παροχές πρέπει να επεξηγούνται έτσι ώστε να εκπληρώνουν τον σκοπό τους. Οι υποχρεωτικές παροχές παραμένουν ανεπηρέαστες. Η ενοικίαση τροχόσπιτου βασίζεται σε συμφωνία ενοικίασης και όχι σε πακέτα υπηρεσιών (ταξιδιωτικές υπηρεσίες).